เชิญเรียนเล่นกอล์ฟฟรี

 

 


Golf coaching philosophy - provide clients with a fundamentally sound golf game that allows them to get the most out of their ability

golf coaching philosophy  หลักปรัชญาในการสอน ( Coaching Philosophy)  

เค อาร์ กอล์ฟ มีหลักปรัชญาที่สำคัญในการสอนคือ ให้ความรู้แก่ลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงหลักพื้นฐานการเล่นกอล์ฟที่ดีที่จะสามารถดึงความสามารถของทุกคนออกมาใช้อย่างเต็มที่ ลูกค้าทุกท่านสามารถคาดหวังได้ว่ากีฬากอล์ฟที่นี้เป็นสิ่งที่สามารถฝึกเล่นซ้ำได้และวางใจได้เพื่อนำมาสู่หนทางทีจะประสบความสำเร็จในการเล่นกอล์ฟ เราเล็งเห็นถึงการเล่นกอล์ฟแบบองค์รวมและวางเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนา

กีฬากอล์ฟนั้นเป็นการเล่นเพื่อที่จะตีลูกให้ลงหลุมในการตีน้อยครั้งทีสุด ดังนั้นเราจึงเข้าถึงทุกด้านในกีฬากอล์ฟของคุณ เริ่มตั้งแต่ การจับไม้กอล์ฟ, การตีลูก รวมไปถึงการจัดการสภาพจิตใจและสภาพทางกายภาพ เพื่อให้เห็นถึงสิ่งสำคัญจุดใหญ่ๆ จุดมุ่งหมายของเราคือ ต้องการให้ลูกค้าเข้าใจถึงสิ่งใดบ้างที่ลูกค้าต้องให้ความใส่ใจ และทำอย่างไรให้ลูกค้าของเรามีการพัฒนา รวมถึงการเล่นตามทฤษฎีที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถทำให้ลูกค้านำไปแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ได้swing coaching

"เราครอบคลุมเกมที่สมบูรณ์
เพื่อลดคะแนนของคุณได้เร็วขึ้น"